Tuesday, April 24, 2007

My friend's doctorate thesis

My friend's doctorate thesis is about the cultural history of computer and media viruses.

Jussi Parikan kulttuurihistorian väitöskirja Digital Contagions: A Media Archaeology of Computer Worms and Viruses tarkastetaan Turun yliopiston Tauno Nurmela -salissa lauantaina 5.5. kello 12. Vastaväittäjänä toimii Reader, PhD Charlie Gere (Lancasterin yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Salmi.

Väitöskirja tulee julkiseen jakeluun (Turun yliopiston opiskelijapalvelut) keskiviikkona 25.4. klo 12.00.

Parikan väitöskirja käsittelee tietokonevirusten historiaa. Tietokonevirukset ja muut ”haittaohjelmiksi” leimatut ohjelmatyypit eivät asetu väitöskirjassa ainoastaan osaksi turvallisuushuolien historiaa, vaan paljastavat oleellisia puolia verkostokulttuurin muutoksesta. Nojaten erityisesti yhdysvaltalaiseen aineistoon, Digital Contagions analysoi tietokoneviruksia myös osana 1980-luvulta alkanutta keinoelämätutkimusta, post-fordistisen kapitalismin muutosta sekä muun muassa verkostokulttuurin biopolitiikkaa. Parikan työ sijoittuu teoreettisesti osaksi Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin pohjalta hahmoteltua uusmaterialistista kulttuurianalyysia sekä media-arkeologista tutkimusta.

Teos ilmestyy kaupalliseen jakeluun kesäkuussa (Jussi Parikka: Digital Contagions. A Media Archaeology of Computer Viruses. New York: Peter Lang, Digital Formations-series).

No comments: