Wednesday, January 04, 2006

Harold Masur dead (mostly in Finnish)

Mystery writer and editor Harold Q. Masur passed away recently. Here's what I wrote of him and his unfortunately few translations in Pulpografia:

Harold Q. Masur (s. 1909) on arvostettu rikoskirjailija, jonka tunnetuimmat teokset ovat asianajaja Scott Jordanista kertovat kirjat. Jordan on Masurin omien sanojen mukaan risteytys Perry Masonia ja Archie Goodwinia. Kirjat ovat kovaksikeitettyjä; Jordanin erottaa Masonista se, että hän hoitaa itse etsivätyönsä eivätkä kirjat keskity niin paljon oikeussalin tapahtumiin. Masur julkaisi ensimmäisen romaaninsa Bury Me Deep vuonna 1947 ja novelleja vuodesta 1953 alkaen. Hän kirjoitti vielä 1980-luvulla.

Masurilta on suomennettu jatkokertomuksena yksi Scott Jordan -tarina sekä kourallinen novelleja. Jordan seikkailee romaaninmittaisessa tarinassa Kukaan ei elä ikuisesti, jossa hän sekaantuu teatteriväen keskinäiseen vihanpitoon: kirjailija väittää, että häneltä on ryöstetty näytelmä. Jordan käyttää asian selvittelyssä sekä nyrkkejään että päätään ja joutuu usein vaikeuksiin poliisin kanssa. "Petturin palkkio" on toteavaan sävyyn kirjoitettu kolmiodraama, jonka lopussa on pirullinen yllätys. "Bumerangi" on oikeussalidraama, jossa asianajajan todistaja onkin viime hetkellä päättänyt valehdella.

Jatkokertomus:
Kukaan ei elä ikuisesti, Apu 43/1954-15/1955.

Novellit:
Bumerangi, RikosPalat 3/1987.
Kahden miljoonan dollarin puolustus, Apu 1/1959. Julkaistu nimellä Harold G. Masur.
Petturin palkkio, Ellery Queenin jännityslukemisto 1/1963.

2 comments:

Anonymous said...

Well, InterTran is just as good as it ever was, in rendering Finnish into something not quite Finglish (so, Harold translates from Finnish as Stroke?):

Stroke Q. Masur s. 1909) is arvostettu rikoskirjailija , whose tunnetuimmat writing ovat advocate Scott Jordan describing record. Jordan is Masurin taking speak by hybridization Perry Masonia and Archie Goodwill. Record ovat hard-boiled ; Jordan break Masonista it , that anythbly tend yourself etsivätyönsä not record centralization thus considerably courtroom incident. Masur editor chief romance Bury We Deep lamb 1947 and novelleja bed 1953 since. Anythbly print furthermore 1980- studies. Masurilta is suomennettu jatkokertomuksena one Scott Jordan tale and handful novelleja. Jordan adventurer romaaninmittaisessa tale Anyone no elä forever , where anythbly meddle teatteriväen reciprocity vihanpitoon : author allege , that him is ryöstetty spectacle. Jordan operate case settlement and nyrkkejään that termination and land oft vaikeuksiin police too. " judas remuneration " is toteavaan nuance written kolmiodraama , whose off is diabolical surprise. Bumerangi " is oikeussalidraama , where advocate voucher hook past temporary resolving lie. serial Anyone no elä forever , Support 43/1954-15/1955. Novellit: Bumerangi RikosPalat 3/1987. Eight million dollar plea , Support 1/1959. Publish nominal Stroke G. Masur. Judas remuneration , Unless Queenin jännityslukemisto 1/1963.

Juri said...

Umm... this is a very good translation of what I wrote. "Record ovat hardboiled": I will use that somewhere, if I ever do any abstract poetry again...

Harold doesn't mean anything in Finnish, I'm afraid, and I can't figure out why it was translated as Stroke. Must use that one as a PI's name somewhere. Thanks! ;P